SPSS Analizi

 

Danışmanlık Alanları

Tıp, mühendislik, ekonomi-finans, sosyoloji, psikoloji, eğitim bilimleri vb. alanlarda yayınlanmış kaynaklardan, tasarlanmış bir denemeden, anket sonuçlarından ve gözlem sonuçlarından toplanmış veriler için danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

 

Ücretsiz Ön İnceleme 

Ön inceleme ile verilerinize hangi analizlerin yöntemlerinin uygulanabileceğini, yaklaşık kaç sayfalık bir rapor oluşturulabileceğini, çalışmanın kaç günde teslim edilebileceği gibi bilgileri öğrenebilirsiniz. Ücretsiz ön inceleme hizmeti için bize e-posta yolu ile ulaşabilir yada buraya tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.

 

Süreç ve Analiz Yöntemleri

Genel olarak istatistiksel analizlerde betimsel amaçlı ve tümevarımsal amaçlı sonuç çıkararak yardımcı olmaktayız. Verilerinize en iyi analizi yapmak için aşağıdaki süreci izlemekteyiz.

Danışmanlık hizmetimizde aşağıdaki analiz yöntemlerinden hizmet alabilirsiniz.

 • TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER
 • Merkezi Eğilim Ölçütleri
 • Aritmetik Ortalama
 • Medyan (Ortanca)
 • Mod (Tepe Değer)
 • Ortalamadan Sapma Ölçütleri
 • Varyans
 • Standart Sapma
 • Normallikten Sapma Ölçüleri
 • Tek Değişkenli Normal Dağılım
 • Basıklık
 • Çarpıklık
 • PARAMETRİK HİPOTEZ TESTLERİ
 • T-Testi
 • Bağımsız İki Örnek T-Testi (Independent-Sample T-Test)
 • Bağımlı İki Örnek T-Testi (Paired Samples T-Test)
 • Tek Örnek T-Testi (One Samples T-Testi)
 • Z-Testi
 • F-Testi (Varyans Analizi = ANOVA)
 • PARAMETRİK OLMAYAN (NON-PARAMETRIC) HİPOTEZ TESTLERİ
 • Ki-Kare Testi
 • Ki-Kare Uygunluk Testi
 • Ki-Kare Bağımsızlık Testi
 • Ki-Kare Bağımsızlık Testi
 • Rusn Testi
 • Mann-Whitney U Testi
 • Wald-Wolfowitz Testi
 • Wilcoxon Signed Rank Testi
 • Kruskal-Wallis H Testi
 • Friedman S Testi
 • Spearman’s Rank Order Korelasyonu
 • KORELASYON ANALİZİ
 • Pearson Korelasyonu
 • Kısmi Korelasyon
 • Kanonik Korelasyon Analizi
 • VARYANS ANALİZ (ANOVA-MANOVA)
 • Tek Yönlü ANOVA
 • İki Yönlü ANOVA
 • Tek Yönlü MANOVA
 • İki Yönlü MANOVA
 • KOVARYANS ANALİZİ (ANCOVA)
 • REGRESYON ANALİZİ
 • Basit Doğrusal Regresyon Analizi
 • Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi
 • Lojistik Regresyon Analizi
 • Probit Regresyon Analizi
 • FAKTÖR ANALİZİ
 • AYIRMA (DISCRIMINANT) ANALİZİ
 • KÜMELEME ANALİZİ (CLUSTER ANALYSIS)
 • GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

 

Ücretlendirme

Ücretlendirme yapılacak olan analizler ve hizmet için farklılık göstermektedir. Ücretlendirme hakkında detaylı bilgi almak içi buraya tıklayabilirsiniz.