SPSS Eğitimi

Amaç

Dünya problemlerle doludur, bunların çoğunun çözümü için gerekli bilgiye gereksinim vardır. Sosyoloji, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, İktisat, Mühendislik, Biyoloji, Tıp vb. gibi bilimler için gözlemsel veriler temel olduğundan, çok geniş sorunların yanıtlarını bulmak için istatistiksel yöntemler faydalı olacaktır.

Hedef

En çok kullanılan istatistiksel paket programı olan SPSS paket programını kullanabilmek ve bu programlardan çıkacak analiz sonuçlarını doğru şekilde yorumlayabilmek için istatistiğe hâkim olmak gerekmektedir. SPSS paket programında uygulamalı olarak anlatılan istatistik dersleri ile SPSS daha anlaşılır hale gelmektedir.

Eğitim İçeriği

1. Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi

 • Verilerin Organizasyonu
 • Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi ile İlgili Çıktı Tablolarının Yorumlanması
 • Eksik Verilerin İncelenmesi

 

2.  Tanımlayıcı İstatistikler

 • Merkezi Eğilim Ölçüleri (Aritmetik Ortalama, Mod, Medyan)
 • Ortalamadan Sapma Ölçüleri
 • Normallikten Sapma Ölçüleri

 

3. Parametrik Hipotez Testleri

 • T Testi (Student T)
 • Z Testi
 • F Testi (Varyans Analizi)

 

4. Parametrik Olmayan Hipotez Testleri

 • Ki-Kare (X2) Testi
 • Runs Testi
 • Mann-Whitney U Testi
 • Wald-Wolfowitz Testi
 • Wilcoxon Signed Rank Testi
 • Kruskal-Wallis H Testi
 • Friedman S Testi
 • Spearman’s Rank Order Korelasyonu

 

5. Korelasyon Analizi

 • Pearson’un Korelasyon Katsayısı
 • Kısmı Korelasyon Katsayısı

 

6. Kovaryans Analizi

7. Regresyon Analizi

 • Basit Doğrusal Regresyon Modeli
 • Çoklu Regresyon Modeli
 • Lojistik Regresyon Analizi
 • Probit Regresyon Analizi

 

8. Faktör Analizi

9. Ayırma (Discriminant) Analizi

10.Kümeleme Analizi (Cluster Analysis)

11. Güvenilirlik Analizi

 

Eğitim Tarihleri

Eğitim tarihleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.