Wilcoxon Signed Rank Testi

Wilcoxon işaret sıralama testi popülasyondan çekilen iki birbirine bağımlı örneğin aynı dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için kullanılan parametrik olmayan testtir.